11 Nguyên Tắc Giáo Dục Cần Nhớ - Nguyên Tắc Nào Quan Trọng Nhất?

11 Nguyên tắc giáo dục cần nhớ là là nguyên tắc được ngành giáo dục nước ta đưa ra để định hướng phương thức hoạt động cho toàn bộ hệ thống giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu được ngành giáo dục đề ra.

Đinh Huyền Trang
Trang ĐH
08:50 09/03/20 trong Tin giáo dục
08:50 09/03/20 1.707 lượt xem
Mục lục
"Vì lợi ích mười năm phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm phải trồng người"

Câu nói này là một trong những tiêu chí đi đầu của ngành giáo dục Việt Nam. Và để đạt được những tiêu chí ấy, ngành giáo dục nước ta đã đưa ra 11 nguyên tắc giáo dục cần nhớ. Những nguyên tắc giáo dục này đã được nghiên cứu, đúc rút và cho ra đời, thể hiện rõ được tầm quan trọng, tính đúng đắn của chúng qua thời gian.

Nguyên tắc giáo dục là gì?

11 Nguyên Tắc Giáo Dục Cần Nhớ - Nguyên Tắc Nào Quan Trọng Nhất?
 
Nguyên tắc giáo dục về cơ bản có thể hiểu là những luận điểm được đưa ra từ những ngày đầu hoạt động, có tính quy luật, chỉ đạo phương hướng xây dựng, phát triển nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức quá trình giáo dục nhằm mục đích hình thành con người theo mục tiêu, mục đích mà giáo dục đã đề ra.

Những nguyên tắc giáo dục là vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động giáo dục, tính chất cũng như phương hướng, từ đó quyết định đến phần lớn đến những học sinh, sinh viên, những con người mà ngành giáo dục đào tạo ra.

Việc nắm vững các nguyên tắc giáo dục là điều bất cứ tổ chức, đơn vị giáo dục nào cũng cần ghi nhớ.

>>> Thiết kế web giáo dục

11 Nguyên tắc giáo dục tiêu chuẩn

Hệ thống giáo dục Việt Nam hiện có 11 nguyên tắc giáo dục tiêu chuẩn như sau:

Đảm bảo tính mục đích và tính tư tưởng của công tác giáo dục

11 Nguyên Tắc Giáo Dục Cần Nhớ - Nguyên Tắc Nào Quan Trọng Nhất? 1
 
Nguyên tắc này giúp đảm bảo tất cả các biện pháp gây tác động, ảnh hưởng đến giáo dục đều phải thực hiện với mục đích cụ thể là xây dựng ra mẫu người mà giáo dục đã đề ra.
Một số phương thức được sử dụng để thực hiện nguyên tắc này như: Quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, giáo dục tư tưởng, đạo đức của học sinh, quản lý chặt chẽ công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường,...

Giáo dục gắn với đời sống xã hội

Nguyên tắc thứ 2 trong 11 nguyên tắc giáo dục là giáo dục phải gắn với đời sống xã hội. Cụ thể công tác giáo dục thế hệ trẻ hiện nay phải phù hợp với đường lối xây dựng của đất nước, trong từng giai đoạn phát triển, đường lối có thể thay đổi và giáo dục cần cấp tiến để có những thay đổi phù hợp.
Dựa vào những tác động, ảnh hưởng của các quan hệ kinh tế, xã hội, của các lý tưởng chính trị - đạo đức, thẩm mỹ, lối sống có văn hóa, theo đó từng bức gắn công tác giảng dạy, học tập, giáo dục với cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước, giúp cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thống nhất ý thức và hành động trong công tác giáo dục

Nguyên tức 3 này đòi hỏi những người làm công tác giáo dục nhất định cần coi trọng việc xây dựng ý thức cũng như tổ chức tập luyện hành động của người học, đảm bảo cho ý thức và hành động, lời nói, việc làm của mỗi người đạt được sự thống nhất, phù hợp với tư tưởng chính trị và đạo đức xã hội chủ nghĩa.
Nguyên tắc này cũng nhắc nhở những người làm công tác giáo dục phải đề phòng và khắc phục tình trạng tách rời giữa ý thức và hành động hoặc giữa tâm trạng bên trong và biểu hiện bên ngoài.

Giáo dục trong lao động

11 Nguyên Tắc Giáo Dục Cần Nhớ - Nguyên Tắc Nào Quan Trọng Nhất? 2
 
Giáo dục trong lao động là một trong những nguyên tắc mang tính rèn luyện về đạo đức cho học sinh. Cụ thể, các công tác giáo dục sẽ cho học sinh tham gia các loại hình lao động vừa sức, theo đó sẽ hình thành cho học sinh thái độ kính trọng với người lao động, thừa nhận giá trị lớn lao mà lao động mang đến cũng như cho họ thấy và tin vào việc chỉ có tham gia vào viêc sản xuất ra những giá trị cho xã hội thì họ mới có quyền thỏa mãn những đòi hỏi của bản thân. Giáo dục trong lao động cũng giúp hình thành cho học sinh lối sống cần cù giản dị, tiết kiệm, trong sạch.

Giáo dục trong tập thể và bằng tập thể

11 Nguyên Tắc Giáo Dục Cần Nhớ - Nguyên Tắc Nào Quan Trọng Nhất? 3
 
Nguyên tắc giáo dục "Giáo dục trong tập thể và bằng tập thể" là nguyên tắc mà bất cứ tổ chức, đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nào cũng cần chú trọng, với nguyên tắc này, nhà giáo dục phải hết sức coi trọng việc xây dựng và giáo dục tập thể học sinh, đặc biệt và các tổ chức chính trị đoàn đội của họ, coi đây là những môi trường quan trọng, nơi có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhân cách, sở trường và năng khiếu của mỗi học sinh.

Để thực hiện nguyên tắc này, các tổ chức giáo dục cần hỗ trợ học sinh xây dựng các mối quan hệ, thường xuyên tổ chức các hoạt động chung của tập thể, xây dựng một truyền thống tốt đẹp và những luật lệ tập thể lành mạnh,...

Tôn trọng nhân cách kết hợp đòi hỏi học sinh một cách hợp lý

Tôn trọng nhân cách là luôn luôn đề cao phẩm giá, lòng tự trọng của mỗi học sinh, tin tưởng vào những mong muốn tốt đẹp, tinh thần cầu tiến, nghị lực và khả năng tiềm ẩn to lớn của mỗi người, có góc nhìn nhân đạo nhất về mỗi người từ đó luôn đề ra những giả thiết lạc quan về sự hoàn thiện trong nhân cách của mỗi học sinh. Tuy nhiên trong sự tôn trọng ấy cũng cần có một số giới hạn nhất định, tôn trọng những phẩm giá, trí tuệ, tự do tư tưởng và thân thể con người đồng thời chống mọi tư tưởng coi khinh, thói hư, tật xấu.

Song song với việc tôn trọng nhân cách thì những nhà giáo dục cũng cần kết hợp đòi hỏi học sinh một cách hợp lý để họ có những cố gắng tích cực hơn, đề ra những mục tiêu phấn đấu để thúc đẩy họ không ngừng vươn lên. Điều này cũng có nghĩa là có những thái độ nghiêm khắc, đúng mực với các thiếu sót, sai lầm của họ, có lý có tình, dân chủ mà không xuề xòa.

Kết hợp việc lãnh đạo sư phạm với việc phát huy tính chủ động, tính độc lập sáng tạo của học sinh

11 Nguyên Tắc Giáo Dục Cần Nhớ - Nguyên Tắc Nào Quan Trọng Nhất? 4
 
Nguyên tắc này yêu cầu nhà giáo dục phải thường xuyên, khéo léo theo dõi quá trình, cũng như kết quả hoạt động của tập thể và mỗi học sinh, từ đó có những phương pháp để học sinh phát huy được tính tự giác, tự nguyện, năng động và sáng tạo trong việc xác định nhiệm vụ và lựa chọn các biện pháp giáo dục.

Tính hệ thống, tính kế tiếp, tính liên tục trong quá trình giáo dục

Tính hệ thống, kế tiếp và liên tục trong quá trình giáo dục là một nguyên tắc mang tính lâu dài, cụ thể, dựa theo những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thói quen, kinh nghiệm sống của học sinh, tổ chức, đơn vị giáo dục phải từng bước hoàn thiện cách giáo dục, luôn cập nhập thường xuyên liên tục để hệ thống giáo dục nhân cách và việc hình thành từng phẩm chất được chau chuốt kỹ lưỡng, tỉ mỉ nhất.

Thống nhất các yêu cầu giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội

Nguyên tắc này đòi hỏi các chủ thể bên trong nhà trường (giáo viên, đoàn đội, học sinh,...) và các chủ thể bên ngoài nhà trường (gia đình, cơ quan văn hóa, các cơ sở kinh doanh sản xuất,...) phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau theo một kế hoạch, chương trình giáo dục có thống nhất về mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức và phương tiện giáo dục để phát huy hiệu quả nhất những mặt tích cực của giáo dục.

Tính đến đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá nhân của học sinh trong công tác giáo dục

Nguyên tắc này yêu cầu nhà giáo dục khi lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện tổ chức quá trình giáo dục cần cân nhắc đến những đặc điểm sinh lý, tâm lý của từng lứa tuổi, từng cá nhân, nghĩa là đặc điểm trong quá trình nhận thức, cảm xúc, tình cảm, hành động của từng lứa tuổi học sinh, cá nhân. Đồng thời, các giáo viên cũng cần chú ý đến các nhu cầu, động cơ, nguyện vọng, tuổi tâm lý, sự trưởng thành về mặt xã hội cũng như hoàn cảnh cá nhân của từng cá nhân trong tập thể.

Đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình giáo dục nhân cách người học sinh

Nguyên tắc này yêu cầu giáo viên, nhà giáo dục phải có sự nhìn nhận toàn vẹn về cách mặt nhân cách của học sinh và quá trình giáo dục. Đảm bảo các mặt nhân cách được hình thành và phát triển đồng đều, đầy đủ.

Trên đây là tất cả các thông tin về 11 nguyên tắc giáo dục cần nhớ mà kienthucgiaoduc muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng những thông tin trong bài viết này là hữu ích. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả!
Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu.
Trần Minh Thắng
Hà Mạnh Linh
Võ Thị Huyền
Gửi yêu cầu
Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn ngay lập tức.
Gửi thông tin liên hệ
Đăng ký dịch vụ
Hotline
0988.56.59.56
Zalo
0988.56.59.56
Viber
0988.56.59.56
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram