4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013

Mẹo chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel không dùng công thức giúp bạn có ngay font chữ phù hợp. Cùng thực hiện các bước chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel 2013, 2016 ngay

Nguyễn Thị Hiền
Hiền NT
15:02 17/02/20 trong Nghiệp vụ
15:02 17/02/20 933 lượt xem
Mục lục
Mẹo chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel không dùng công thức và dùng công thức giúp bạn có ngay font chữ phù hợp. Cùng thực hiện các bước chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel 2013, 2016, 2007, 2010,... ngay bây giờ với các bước hướng dẫn chi tiết mà chúng tôi đang thực hiện ở dưới đây nhé!

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel 2003|2007|2010|2013

Chương trình bảng tính Excel của Microsoft có một số chức năng để làm cho kiểu chữ của bạn phù hợp hơ mà không tốn quá nhiều thời gian để chỉnh sửa hay cài đặt. Bạn đã biết cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel không dùng công thức chưa? Nếu bạn có một loạt tên trong chữ thường, bạn có thể sử dụng chức năng "flash fill" để viết hoa tên trong Excel 2013. Nếu bạn cần tất cả văn bản là chữ hoa, bạn có thể sử dụng hàm UPPER để viết hoa tất cả các chữ cái hoặc PROPER để viết hoa chữ cái đầu tiên. Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết mà bạn nên thực hiện theo.

| Xem thêm: 3 cách so sánh dữ liệu trong Excel

Phương pháp 1 Chỉnh sửabằng cách sử dụng chức năng chữ hoa

                                                                                                               _____________________________________
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013
Nhập vào một loạt tên hoặc văn bản

1 Nhập vào một loạt tên hoặc văn bản trong một cột trong trang tính của bạn. Văn bản của bạn có thể là chữ thường hoặc chữ hoa.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 1
Thêm cột ở bên phải cột văn bản của bạn

2 Thêm cột ở bên phải cột văn bản của bạn. Nhấp vào chữ trên đầu cột văn bản. Nhấp chuột phải và chọn “Chèn”.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 2
Di chuyển con trỏ của bạn vào ô bên phải 

3 Di chuyển con trỏ của bạn vào ô bên phải của dữ liệu đầu tiên bạn chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel không dùng công thức. Bạn sẽ đặt một công thức với hàm chữ hoa trong ô này.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 3
Nhấn nút chức năng trên thanh công cụ trên cùng

4 Nhấn nút chức năng trên thanh công cụ trên cùng. Nó là một biểu tượng epsilon màu xanh và trông giống như chữ "E." Thanh công thức (fx) sẽ được đánh dấu để bạn có thể nhập vào chức năng của bạn.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 4
Chọn chức năng văn bản có nhãn "UPPER"

5 Chọn chức năng văn bản có nhãn "UPPER" hoặc nhập từ "UPPER" bên cạnh dấu bằng trong thanh công thức của bạn.

Khi bạn nhấn nút chức năng, từ “SUM” có thể tự động xuất hiện. Nếu điều này xảy ra, hãy thay thế “SUM” bằng “UPPER” để thay đổi chức năng. 
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 5
Nhập vị trí ô trong dấu ngoặc đơn bên cạnh từ UPPER
 
6 Nhập vị trí ô trong dấu ngoặc đơn bên cạnh từ UPPER. Nếu bạn đang sử dụng cột và hàng đầu tiên cho dữ liệu của mình, thanh chức năng của bạn sẽ đọc “= UPPER (A1).”
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 6
Bấm phím Enter

7 Bấm phím Enter. ” Văn bản trong ô A1 sẽ xuất hiện trong ô B1 bằng các chữ cái in hoa.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 7
Nhấp vào con trỏ của bạn trên hộp nhỏ ở góc dưới cùng bên phải
 
8 Nhấp vào con trỏ của bạn trên hộp nhỏ ở góc dưới cùng bên phải của ô để chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel. Kéo hộp đến cuối cột. Điều này sẽ điền vào chuỗi để mỗi ô trong cột đầu tiên được sao chép vào cột thứ hai trong chữ hoa.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 8
Kiểm tra xem tất cả văn bản đã được sao chép chính xác vào cột thứ hai chưa

9 Kiểm tra xem tất cả văn bản đã được sao chép chính xác vào cột thứ hai chưa. Đánh dấu cột phía trên văn bản chính xác bằng cách nhấp vào chữ phía trên cột. Nhấp vào trình đơn “Chỉnh sửa” và nhấp vào “Sao chép”, sau đó nhấp vào trình đơn thả xuống “Chỉnh sửa” và chọn “Dán các giá trị”.

Quá trình này sẽ cho phép bạn thay thế công thức bằng giá trị, để bạn có thể xóa cột văn bản đầu tiên. Đây là phương pháp chuyển đổi chữ in hoa in thường hàng loạt trong excel cực đơn giản và nhanh chóng. 
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 9
Kiểm tra xem văn bản đó có xuất hiện lại trong cột hay không

10 Kiểm tra xem văn bản đó có xuất hiện lại trong cột hay không. Xóa cột đầu tiên bằng cách nhấp chuột phải vào chữ phía trên cột. Chọn “Xóa” từ danh sách thả xuống

Phương pháp 2 - Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel không dùng công thức

                                                                                                               _____________________________________
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 10
Nhập văn bản của bạn vào cột đầu tiên của bảng tính

1 Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel bằng cách nhập văn bản của bạn vào cột đầu tiên của bảng tính. Chức năng này sẽ giúp bạn viết hoa chữ cái đầu tiên của văn bản trong mỗi ô.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 11
Thêm cột mới. Nhấp chuột phải vào tiêu đề cột đầu tiên

2 Thêm cột mới. Nhấp chuột phải vào tiêu đề cột đầu tiên. Chọn "Chèn" trong trình đơn thả xuống.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 12
Di chuyển con trỏ đến ô ở bên phải của mục nhập văn bản đầu tiên

3 Di chuyển con trỏ đến ô ở bên phải của mục nhập văn bản đầu tiên. Nhấp vào nút công thức. Đây là biểu tượng epsilon màu xanh trên thanh công cụ nằm ngang trên cùng.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 13
Nhấp vào thanh công thức
 

4 Nhấp vào thanh công thức. Đó là thanh truy vấn bên cạnh dấu "fx" ngay phía trên bảng tính của bạn. Nhập từ "PROPER" sau dấu bằng.

Nếu từ "SUM" tự động xuất hiện trong thanh công thức, hãy thay thế từ đó bằng từ "PROPER" để thay đổi hàm.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 14
Nhập vị trí ô đầu tiên của văn bản trong dấu ngoặc đơn

5 Nhập vị trí ô đầu tiên của văn bản trong dấu ngoặc đơn bên cạnh từ “PROPER. ” Ví dụ, cần đọc‘= PROPER (A1).’
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 15
Bấm phím Enter

6 Bấm phím Enter. ” Chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong tế bào nên được vốn hóa trong cột bên phải của văn bản gốc. Phần còn lại của văn bản sẽ là chữ thường. 
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 16
Lấy hộp ở góc dưới bên phải của ô

7 Lấy hộp ở góc dưới bên phải của ô. Kéo nó xuống cột cho đến khi bạn ở dưới cùng của cột văn bản gốc của bạn. Nhả chuột và tất cả văn bản phải được sao chép bằng các chữ cái viết hoa đầu tiên.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 17
Nhấp vào chữ cái ở đầu cột thay thế của bạn để chọn toàn bộ cột

8 Nhấp vào chữ cái ở đầu cột thay thế của bạn để chọn toàn bộ cột. Nhấp vào trình đơn "Chỉnh sửa" và chọn "Sao chép". Sau đó, nhấp vào trình đơn thả xuống trên nút Dán và chọn "Dán các giá trị".

Các ô dựa trên công thức sẽ được thay thế bằng văn bản, để bạn có thể xóa cột đầu tiên.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 18
Nhấp chuột phải vào cột đầu tiên

9 Nhấp chuột phải vào cột đầu tiên. Chọn "Xóa" để loại bỏ nó và để lại các giá trị thay thế với các trường hợp thích hợp.

 

Phương pháp 3 Chỉnh sửabằng cách sử dụng Flash Fill trong Excel 2013

                                                                                                               _____________________________________
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 19
Sử dụng phần này nếu chuỗi của bạn là danh sách các tên riêng

1 Sử dụng phần này nếu chuỗi của bạn là danh sách các tên riêng. Nó phải được viết bằng chữ thường trong Excel khi sử dụng phương pháp này. Chức năng điền flash có thể đọc và thay đổi tên sao cho chữ cái đầu tiên của tên và họ được viết hoa.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 20
Hoàn thành danh sách tên của bạn bằng chữ thường

2 Hoàn thành danh sách tên của bạn bằng chữ thường. Nhập chúng vào một cột đơn. Để lại một cột trống ở bên phải của danh sách tên.

Nếu bạn hiện không có cột trống ở bên phải danh sách tên, hãy nhấp chuột phải vào cột có chữ cái phía trên danh sách tên của bạn. Chọn “Chèn” và một cột trống mới sẽ xuất hiện ở bên phải.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 21
Nhấp vào ô ở bên phải của tên đầu tiên được liệt kê

3 Nhấp vào ô ở bên phải của tên đầu tiên được liệt kê. Ví dụ: nếu tên chữ thường đầu tiên của bạn nằm trong ô A1, bạn sẽ chuyển đến ô B1.
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 22
Nhập tên giống với ô trong A1
 
4 Nhập tên giống với ô trong A1, nhưng bao gồm cách viết hoa thích hợp của tên và họ. Ví dụ: nếu ô đầu tiên ghi "joe biggins", hãy nhập "Joe Biggins" vào ô bên phải. Bấm phím Enter."
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 23
Chuyển đến menu “Dữ liệu” và chọn “Điền flash

5 Chuyển đến menu “Dữ liệu” và chọn “Điền flash. ” Nó sẽ tìm hiểu mô hình và thực hiện một sự thay đổi tương tự trong loạt dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng mã cắt ngắn, “Điều khiển” và chữ “E” để kích hoạt Flash Fill. 
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 24
Xóa cột có tên chữ thường

6 Xóa cột có tên chữ thường. Để tránh trùng lặp, hãy nhấp vào trên cùng của cột chữ thường gốc. Nhấp chuột phải và nhấn "xóa" để thoát khỏi nó và để lại danh sách với các trường hợp thích hợp.

Đảm bảo rằng Flash Fill đã hoạt động trên toàn bộ danh sách của bạn trước khi xóa.

Phương pháp 4 Chỉnh sửabằng Word

                                                                                                               _____________________________________
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 25
Một cách khác để viết công thức Excel 
 
1 Một cách khác để viết công thức Excel để thay đổi trường hợp rất nhanh là:
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 26
Mở một tài liệu Word trống

2 Mở một tài liệu Word trống
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 27
Trong Excel, đánh dấu các ô mà bạn muốn thay đổi 

3 Trong Excel, đánh dấu các ô mà bạn muốn chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 28
Sao chép các ô
 
4 Sao chép các ô (Control "C")
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 29
Dán nó vào tài liệu Word

5 Dán nó vào tài liệu Word (Control "V")

 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 30
Đánh dấu tất cả văn bản trong Tài liệu Word

6 Đánh dấu tất cả văn bản trong Tài liệu Word để tiếp tục chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel 2016, 2013, 2010, 2007,...
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 31
Nhấp vào menu thả xuống

7 Nhấp vào menu thả xuống "Thay đổi trường hợp" trong tab "Trang chủ"
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 32
Chọn tùy chọn bạn muốn

8 Chọn tùy chọn bạn muốn - Trường hợp câu, chữ thường, UPPERCASE, Viết hoa mỗi từ, tOGGLE cASE
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 33
Sau khi trường hợp đã thay đổi
 

9 Sau khi bạn đã chuyển đổi chữ in hoa in thường hàng loạt trong excel, hãy đánh dấu tất cả văn bản và dán lại vào Excel
 
4 cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013 34
Bạn cần chờ vài giây để quá trình diễn ra hoàn tất

10 Toàn bộ quá trình mất vài giây

Trên đây là các bước chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel 2013 mà bạn nên tham khảo để có thể dễ dàng chuyển đổi Font chữ thường thành chữ hoa hoặc ngược lại. Chỉ cần áp dụng đúng công thức chuyển chữ thường thành chữ hoa trong excel 2016 này là bạn đã hoàn toàn có thể nhanh chóng chuyển đổi. Chúc bạn thành công!
TONY - Nguồn: www.wikihow.com
Hỗ trợ khách hàng
Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Hãy liên hệ ngay nếu bạn còn có câu hỏi trong đầu.
Trần Minh Thắng
Hà Mạnh Linh
Võ Thị Huyền
Gửi yêu cầu
Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn ngay lập tức.
Gửi thông tin liên hệ
Đăng ký dịch vụ
Hotline
0988.56.59.56
Zalo
0988.56.59.56
Viber
0988.56.59.56
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram